รู้จักกับหมากล้อม

หมากล้อม หรือโกะ มีต้นกำเนิดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ว โดยถือเป็นศิลปะหนึ่งในสี่แขนงของจีน ได้แก่ การดีดพิณ หมากล้อม การเขียนพู่กันและการวาดรูป นอกจากจะเป็นศิปละแล้ว หมากล้อมยังครอบคลุมถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น ยุทธศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญาและนวคิดในการบริหารจัดการ ศิลปะการชิงชัย

โดย คุณ หัว หยี่ กัง

หมากล้อม เป็นเกมที่มีหลายสนามรบเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน การมุ่งเอาชนะจึงมักจะชะในระยะสั้นหรือสนามรบเดียว แต่ไปแพ้ในหลายสนามจนส่งผลให้แพ้ทั้งกระดาน หรือแพ้สงครามในที่สุด การเอาชะจึงกลายเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้ “ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ” เราไม่สนให้คุณเป็นผู้ชนะ แต่เราสอนให้คุณเป็นผู้ไม่แพ้

จากหนังสือ “เรียนรู้จากผู้แพ้” ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO 7-ELEVEN

รู้หรือไม่ว่า มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทยอย่าง จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มีการให้โควต้าและทุนการศึกษาเรียนฟรีสำหรับเยาวชนที่มีฝีมือการเล่นโกะ ระดับ 1 ดั้ง ขึ้นไป จนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งมีเยาวชนหลายคนที่เล่นโกะ และใช้ความสามารถนี้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เช่น นางสาวจุฑามาศ วุฒิยาภิราม ใช้โควต้าโกะในการสอบเข้าเป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากหนังสือ “เล่น โกะ กับ ปังปอนด์”

ผลการวิจัย “การศึกษาเรื่องหมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน”

ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) ที่ได้ทำการศึกษาร่วมกับสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พบว่า เยาวขนที่เล่นกีฬาหมากล้อมตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป มีความรู้สึกนึกคิด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาอีกทั้งยังมีการวางแผนชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิม มีสมาธิ มีเหตุผลเพิ่มขึ้นต่อการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นและการปล่อยวาง ส่วนพฤติกรรมนั้น พบว่า เยาวชนมีระเบียบวินัยและมีความามรับผิดชอบมากขึ้น สามารถแยกแยะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิต มีความสุภาพอ่อนน้อม และที่สำคัญ หมากล้อมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก และช่วยป้องกันไม่ให้พ่อ แม่ ผู้สูงวัยเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วย

Facebook Comments
แชร์บทความ(Share)
Call Now Button