ป้ายกำกับ: ปรัชญาหมากล้อม

เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต
เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต

ปัจจุบันคนไทยหันมาเล่นหมากล้อมกันมากขึ้น เพราะช่วยฝึกกระบวนการคิด ไม่มุ่งแต่เอาชนะ และสามารถนำปรัชญาของหมากล้อมไปปรับใช้กับชีวิตและการทำงานได้อีกด้วย

Call Now Button