ป้ายกำกับ: ระดับฝีมือหมากล้อม

คิว – ดั้ง การวัดระดับฝีมือหมากล้อม
คิว – ดั้ง การวัดระดับฝีมือหมากล้อม

หมากล้อมเป็นกีฬาที่มีการจัดระดับฝีมือเหมือนๆ กับกีฬาอื่นๆ เช่นยูโด คาราเต้ในประเทศไทยระดับฝีมือจะเริ่มต้นที่ 15 คิว เป็นระดับขั้นที่ต่ำที่สุดในระดับคิว และไล่ลงมา 14 13 12 โดยที่ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งเก่ง….ระดับที่สูงที่สุดคือระดับ 1 คิว

เมื่อสำเร็จ 1 คิวแล้ว ระดับขั้นต่อไปคือ 1 ดั้งระดับของดั้งนับแตกต่างจากคิวคือ ตัวเลขยิ่งมากยิ่งเก่ง โดยในประเทศไทยระดับขั้นสูงสุดคือ 6 ดั้งซึ่งการขึ้นระดับในแต่ละขั้นนั้น จะมีการสอบ โดยการวางเม็ดต่อจากผู้ที่มีฝีมือระดับที่สูงกว่าและผู้ทำการสอบให้จำเป็นต้องมีระดับดั้งเท่านั้น

Call Now Button