ป้ายกำกับ: สมาธิ

รู้จักกับหมากล้อม

หมากล้อม หรือโกะ มีต้นกำเนิดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ว โดยถือเป็นศิลปะหนึ่งในสี่แขนงของจีน ได้แก่ การดีดพิณ หมากล้อม การเขียนพู่กันและการวาดรูป นอกจากจะเป็นศิปละแล้ว หมากล้อมยังครอบคลุมถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ เช่น ยุทธศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญาและนวคิดในการบริหารจัดการ ศิลปะการชิงชัย

โดย คุณ หัว หยี่ กัง

หมากล้อม เป็นเกมที่มีหลายสนามรบเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน การมุ่งเอาชนะจึงมักจะชะในระยะสั้นหรือสนามรบเดียว แต่ไปแพ้ในหลายสนามจนส่งผลให้แพ้ทั้งกระดาน หรือแพ้สงครามในที่สุด การเอาชะจึงกลายเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้ “ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ” เราไม่สนให้คุณเป็นผู้ชนะ แต่เราสอนให้คุณเป็นผู้ไม่แพ้

จากหนังสือ “เรียนรู้จากผู้แพ้” ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO 7-ELEVEN

(เพิ่มเติม…)
Call Now Button