หมากล้อมพัฒนาสมองสองซีก

หมากล้อมกับการพัฒนาสมองสองซีก หมากล้อมเป็นเกมที่รวมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายของหมากล้อมคือพื้นที่ นั่นก็คือผู้เล่นต้องคำนวณแต้มเพื่อให้มีพื้นที่มากกว่าคู่แข่ง และคิดวางแผนกลยุทธ์การเดินหมากแต่ละตาไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ใช้หลักเหตุและผล อันเป็นการใช้สมองซีกซ้ายแล้วหมากล้อมยังให้อิสระกับผู้เล่นในการเดินอย่างเต็มที่ ต้องใช้จินตนาการในการสร้างรูปแบบหมาก วางแผนให้หมากแต่ละส่วนทำหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งกระดาน อันจะต้องใช้สมองซีกขวาด้วย

ดังนั้น หมากล้อมจึงเป็นเกมที่ได้ใช้สมองทั้ง 2 ซีกร่วมกันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถพัฒนาสมองได้อย่างครบถ้วนแทบทุกส่วนทุกๆ ครั้งที่เล่นหมากล้อม สมองทั้งสองซีกจะทำงานไปพร้อมๆกัน ยิ่งพัฒนาระดับฝีมือสูงขึ้น ก็จะยิ่งยกระดับการใช้งานทั้งสมองซีกซ้ายและขวา ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะมากๆ สำหรับเด็กๆ เยาวชนที่ต้องการพัฒนาพื้นฐานของสมองทั้งสองซีกเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต

บทความโดย สถาบันสอนหมากล้อมตัวกลม

Facebook Comments
แชร์บทความ(Share)
Call Now Button