ป้ายกำกับ: ซีกซ้าย

หมากล้อมพัฒนาสมองสองซีก
หมากล้อมพัฒนาสมองสองซีก

หมากล้อมกับการพัฒนาสมองสองซีก หมากล้อมเป็นเกมที่รวมทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายของหมากล้อมคือพื้นที่ นั่นก็คือผู้เล่นต้องคำนวณแต้มเพื่อให้มีพื้นที่มากกว่าคู่แข่ง และคิดวางแผนกลยุทธ์การเดินหมากแต่ละตาไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ใช้หลักเหตุและผล อันเป็นการใช้สมองซีกซ้ายแล้วหมากล้อมยังให้อิสระกับผู้เล่นในการเดินอย่างเต็มที่ ต้องใช้จินตนาการในการสร้างรูปแบบหมาก วางแผนให้หมากแต่ละส่วนทำหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกันทั่วทั้งกระดาน อันจะต้องใช้สมองซีกขวาด้วย

(เพิ่มเติม…)
Call Now Button